Dobré dopoledne, je neděle 26.3.2017, 11:10. Dnes má svátek Emanuel, zítra Dita.

Datum: 2017-03-23 08:12:52

Dotaz: Žádost o zaslání investičních plánů naší obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Plánované stavby v roce 2017:

Kanalizace a ČOV v místní části Černěves - Jedná se o stavbu čistírny odpadních vod v obci Černěves - 5,983808 mil. Kč - Již zahájeno v roce 2016

Místní komunikace - Výstavba komunikace k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 1,8 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Vodovodní řád v obci Libějovice - Rozšíření vodovodního řádu v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 1,5 mil. Kč - započetí projektu:2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Kanalizační řád v obci Libějovice - Rozšíření kanalizačního řádu v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 2 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Veřejné osvětlení v obci Libějovice - Rozšíření veřejného osvětlení v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 0,53 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Víceúčelové hřiště - Dostavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Libějovice - 1 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18


Datum: 2017-03-20 13:46:39

Dotaz: Poslední uzavřená darovací smlouva k 20. 3. 2017

Odpověď: Obec Libějovice
se sídlem: Libějovice 26, 387 72 Libějovice
IČ: 00667641
číslo účtu:
zastoupená starostou obce: Janem Chrtem
na straně jedné
(dále jen též dárce)
a
Římskokatolická farnost Lomec
se sídlem: Alešova 44, 389 01 Vodňany
IČ: 65015100
Zastoupená: P. Mgr. Tomášem Hajdou
na straně druhé
(dále jen obdarovaný)
Číslo účtu:
uzavírají
DAROVACÍ SMLOUVU
I. Předmět smlouvy
Dárce poskytne obdarovanému peněžitý neúčelový dar v hodnotě 32 000,- Kč.
Dar bude předán obdarovanému nejpozději do 10ti dnů po podpisu smluv oběma smluvními stranami, a to zasláním na výše uvedený účet.
II. Všeobecné podmínky
1. Obdarovaný se zavazuje, že dar nebude použit ke komerčním účelům.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží obdarovaný, a jeden dárce.
V Libějovicích dne 21. 1. 2017 .……………………………….. Obec Libějovice
(dárce)
Ve Vodňanech dne 21. 1. 2017 …………………………………
Římskokatolická farnost Lomec
(obdarovaný)


Datum: 2017-03-20 13:45:35

Dotaz: Seznam aktivních bankovních účtů k 20. 3. 2017

Odpověď: Seznam aktivních bankovních účtů
Banka Číslo účtu
Komerční banka 25927291/0100
Česká spořitelna 4182607329/0800
3917994269/0800
2679305319/0800
Česká národní banka 94-8713291/0710


Datum: 2017-01-19 12:38:21

Dotaz: Ž8dost, zda obec vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení dle § 2300 Zák. č. 89/2012 Sb.

Odpověď: Obec Libějovice nevlastní a ni nepronajímá byty zvláštního určení dle § 2300 Zák. č. 89/2012.


Datum: 2017-01-06 08:37:30

Dotaz: Předmět žádosti: Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.
Žádám o sdělení zda vaše Obec vlastní, nebo pronajímá byty zvláštního určeni dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.

Odpověď: Obec Libějovice nevlastní ani nepronajímá byty zvláštního určení dle ! 2300 zák. č. 89/2012 Sb.

  další ►
Kontakty
Obec


Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 LibějoviceStarosta: Chrt Jan

Místostarosta: Jan Kieweg

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079
E-mail: libejovice@tiscali.cz
Podatelna: podatelna@libejovice.cz
Datová schránka: f5jb3yv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

IČO: 667641
Číslo účtu: 25927-291/0100 KB Vodňany

Přátelské obce

Přátelské obce, se kterými se přátelíme v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického:
Grattesrdorf
Hunding
Lalling
Schaufling

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.libejovice.cz
© Obec Libějovice
Právní doložka
Editace