Dobré ráno, je pátek 27.5.2022, 5:38. Dnes má svátek Valdemar, zítra Vilém.

Informace o povinném subjektu podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Libějovice

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce
Ostatní dokumenty viz Povinné informace

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 Libějovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 Libějovice

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

4.4. Telefonní čísla

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

www.libejovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@libejovice.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 25927291/0100 KB

6. IČ

00667641

7. DIČ

CZ00667641

8. Dokumenty

---

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 Libějovice

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají...

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 Libějovice

Podatelna přijímá podání...

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně obce nebo poštou, případně elektronicky na podatelna@libejovice.cz.

Opravné prostředky...

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

---

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách.

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15.1. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad Jihočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva

Kontakty
Obec


Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 LibějoviceStarosta: Jan Chrt

1. místostarosta: Ing. Jaroslav Kučera
2. místostarosta: Jiří Chrt

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079
Podatelna: podatelna@libejovice.cz
Datová schránka: f5jb3yv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
PhDr. Jitka Stropnická
T: 724 800 622
jitka.stropnicka@sms-sluzby.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

IČO: 667641
Číslo účtu: 25927291/0100 KB Vodňany

Přátelské obce

Přátelské obce, se kterými se přátelíme v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického:
Grattesrdorf
Hunding
Lalling
Schaufling

www.libejovice.cz
© Obec Libějovice
Právní doložka
Editace