Příjemnou noc, je pondělí 25.6.2018, 3:51. Dnes má svátek Ivan, zítra Adriana.
Detail

Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření vysoce nebezpečné nákazy

2017-01-31 21:03:50 | Obec ©

Mimořádné veterinární opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy.

Foto

Foto: Obec ©

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 v k.ú. 681954 – Libějovice na okrese Strakonice v Jihočeském kraji. výňatek povinností : - Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje: a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství; Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem; b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnosti nebo úmrtnost, anebo významného pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Jihočeský kraj tel.č. +420 720 995 212; Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů; c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí. d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy byly na požádání předloženy orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor; e) neškodné odstranění kadáverů, a to co nejdříve; f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu KVS SVS pro Jihočeský kra. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají 1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, 2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány; více v příloze.

Nařízení státní veterinární správy

Autor: Obec ©

Kontakty
Obec


Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 LibějoviceStarosta: Chrt Jan

Místostarosta: Jan Kieweg

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079
Podatelna: podatelna@libejovice.cz
Datová schránka: f5jb3yv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Milada Vopálková,
tel: 607 513 620,
email: milada.vopalkova@sms-sluzby.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

IČO: 667641
Číslo účtu: 25927-291/0100 KB Vodňany

Přátelské obce

Přátelské obce, se kterými se přátelíme v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického:
Grattesrdorf
Hunding
Lalling
Schaufling

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.libejovice.cz
© Obec Libějovice
Právní doložka
Editace